No zvigadzirwa vaakawana chienderane kwako pakusarudza.